Läsgodis:

Historiespecial
Gotlands Tidningar
Tre artiklar om 1361


-
Vad hände egentligen 1361?

- De första bössornas historia

- Vad hände efter invasionen?
När blev Gotland danskt?
 Om gutarnas nedgång och fall.

- Pleskows och Swerting: 
Hansans mäktiga borgmästarsläkter

- En jydsk hövitsman på Falsterbohus?

- Var Mogens Mogensen
ändå inte Valdemars man?
 

- Kartor mm i Sillstryparen

- Botulf Kattlunds två brev

- Kattlunds gård

- Inskrift i Fide k:a 1361


Smått och gott:

 -
Battle of Wisby: Film1  Film2 

 -
Middelaldercentret: Film1
  Film2  

 - Skeppet Aluett

 - Medieval Mind BBC