Mogens Mogensen en oväntad hövitsman på Falsterbohus 1368

Största hotet mot Gotland frihet, det var greve Henrik av Holstein, Kalmars och Gotlands pantherre. Lyckades han tvinga gutarna att acceptera det pantbrev han fått av sin svåger kung Albrekt. Då skulle greven bygga en tvångsborg på ön. Och då skulle gutarnas urgamla frihet vara över.

Frihetshjälten Niels Ebbesen högg huvudet av Järn-Henriks far greve Gert av Holstein 1340, Jylland diktator. I och med det upphörde den kungalösa tiden i Danmark. Valdemar blev kung över en liten remsa vid Limfjorden.
Detta handlar min första bok om. Slutsåld. Kommer som E-bok.
Bilden föreställer flykten från Randers efter grevedråpet.

Järn-Henrik, pantherre till Kalmar och Gotland, hämnades genom att dräpa Niels Ebbesen utanför Skanderborg samma år.
Det tog jyllänningarna ända till hösten 1367 att bit för bit lösa ut grevarnas pant i Jylland från Järn-Henrik och hans bror Claus. Under ledning av Kung Valdemars svåger hertig Valdemar av Sönderjylland.
Av upprorsmännen i Jylland var Poul Glob den kung Valdemar hatade mest. Han och systersonen Niels Glob (Skobe) skriver under upprorsbreven våren 1368. Det tredje upproret mot Valdemar. 
De anser sig tvingade till detta för att hindra att Jylland än en gång erövras med våld av grevarna. Och därmed riskera att ännu en gång tvingas lösa ut panten i Jylland.

Den hövitsman som Hanseater och nordtyska furstar sätter på Falsterbohus under andra hansakriget sommaren 1368 är Mogens Mogensen (Due). Han nämns tillsammans med Mogens P Munk.
(Se breven nederst). Båda dessa män har flera band till de sammangifta släkten Skobe-Glob.

Hövitsmannen Mogens Mogensens son Peder är gift med Niels Glob (Skobes) dotter Johanne från Veslös. Deras barn tar namnet Glob.
Mogen dotter Kirsten är svägerska till Ose Pedersdater, grevedråparen Niels Ebbesens sondotter. Kirsten och Ose är gifta med bröderna Christen och Bo Hög på Tanderup gård uppe ovanför Limfjorden, Niels Ebbesens son Peders gård. Där bor de tillsammans.
Veslös och Tanderup ligger helt nära varandra ovanför Limfjorden. Peder Mogensen och Johanne Skobe och deras barn Glob bor på Galtrup på Mors, ön i Limfjorden.
Så länsmannen på Falsterbohus är genom sina barn inte bara frände till den av Valdemar intensivt hatade Poul Glob, utan även nära frände till grevedråparen.

Mogens Mogensen brukar beskrivas som Valdemars hövitsman. Men det är att läsa historien baklänges. De mäktigaste bland de jydska upprorsmännen hade inga problem med att byta sida när vinden vände.
Mogens närmaste man Mogens Munk, hans far Peder Munk (Skobes förmyndare) blev en av Valdemars bästa verktyg i att tukta den jydska oppositionen senare. Även Mogens Munk klarade sig bra. Inte minst genom att bli omgift med Kirsten Thott, efter att först slagit ihjäl hennes make Jep Mus. De mäktiga Axelsönerna var söner till Kirstens bror.

Poul Glob, Niels Bugge och Niels Eriksen av Lindetgård stred tillsammans med Valdemar nere i Tyskland under kejsarstriden 1350 och -51. Poul Glob och Niels Bugge ansågs vara Jyllands rikaste män vid denna tid.
- Grevedråparens mor Bege Bugge, var syster eller kusin till Niels Bugge. 
- Niels Eriksens pantsatte Lindetgård till Sven Jensen Skobe, nära frände till Mogens svärdotter Johanne Skobe Glob. 
Mogens Mogensen tillhörde denna ledande grupp av jyska upprorsmän.

Kommer hövitsmannen på Falsterbohus bistå gutarna i kampen mot Järn-Henrik? Gutarnas värste fiende? För att jyllänningar och gutar har samma fiende? Tja, det får ni veta i "Sillstryparen" senare i höst.

Johanne Skobe Glob på Veslös, Mogens svärdotter.

Bröderna Hög på Tanderup och deras fruar.

Två brev ur Diplomatarium Danicum som nämner hövitsmannen Mogens Mogensen (Due), Mogens Pedersen (Munk) och Falsterbos borgmästare Tord Jensen.
Det något otydliga sigillet tolkas av Henrik Lerdam som Dues. Henrik Lerdam har skrivit boken: Danske len og lensmænd.


Den som vittnar tillsammans med Mogens Mogensen är Mogens Pedersen Munk g1 Lykke, g2 Thott. Mogens svärmor är Poul Globs dotter Margrete Glob. 
Hans far Peder Munk är dessutom en av Svend Jensen Skobes förmyndare.
Den första kända danska länsmannen senare är hr Jens Due. Han fick Poul Globs Bröndum av Pouls son Anders Glob, efter att Anders först gett det till Jens Lykke, som är bror till Mogens Munks hustru.

Detta styrker kraftigt Henrik Lerdams tolkning. Att Mogens Mogensen vapen är Dues.

Mogens Mogensen
Mogens Munk