Var Mogens Mogensen på Falsterbohus ändå inte Valdemars man?

”Min herre kung Valdemar.” Så står det på latin i originalet från 17 juni 1368. Då var väl Mogens kungens man?
Den 18 juni uttalar sig dessutom borgmästare, råd och borgare i frågan, och då står det bara ”Inter dominum regem W", utan ordet "meum."

Fast då vi vet att både Valdemars drots Claus Limbek och hans riksmarsk Tuve Galen bytt sida. Vore det då så konstigt om även hövitsmannen på Falsterbohus gjort det? 
Vad säger oss källorna egentligen?

Den 17 juli 1368 friger hövitsmannen Mogens Mogensen (Due-Glob) på Falsterbohus ett skepp ”som jag bemäktigade mig under den öppna och förklarade striden mellan min herre kung Valdemar och städerna.”  
Bevittnat av Mogens Pedersen Munk och Falsterbos borgmästaren Tord Jensen.
(Ur Danmarks Riges Breve 3:8. Du hittar breven längst ner på denna sida).

Vad säger källorna om tiden innan den 17:e juni?

Den 2:e maj har Köpenhamn erövrats. Skepp sänks för att spärra inloppet. 
Den 20:e maj hyllas de holsteinska grevarna som Jyllands herrar i Viborg, och Jylland utlovas tullfrihet i Skanör
Den 25:e maj tilldelas Danzig en marknadsplats i Falsterbo av kung av kung Albrekt.

Helt avgörande är det att man den 14:e juni släpper skeppsfarten fri i Sundet, tre dagar innan Mogens frisläpper Danzigs skepp. Hansans skepp behöver alltså inte längre segla under eskort av krigsskepp genom Sundet. Stridigheterna i Skåne har upphört. Hansan kontrollerar helt enkelt Falsterbo och Skanör. 

Vad säger källorna om tiden närmast efter den 17:e juni? 

Den 24:e juni söker Håkon fred. Norska kusten är svårt härjad från Bergen och ner till Hisingen vid Göta Älv. Och de två hanseatiska flottorna har uppenbarligen avslutat sina anfall.

Den 24:e juli bekräftar kung Albrekt i Falsterbo sina bröders fullmakt. Det från den 20:e februari då de i kungens namn gick in i kriget. Handlingen beseglas även av Tuve Galen. Valdemars tidigare riksmarsk.
Valdemars drots Claus Limbeck gick med i oppositionen redan i februari. 

Den jydska oppositionen ställde sig på sin sönderjydske hertig Valdemars sida. Stödde kravet att Valdemar måste ge tillbaks Langeland till hertigen. Deras mål tycks ha varit att få unge hertig Henrik Valdemarsen till dansk tronföljare. Att de vägrade slåss för kungen. Det betydde inte att de lyfte vapen mot honom. Orden ”min herre kung Valdemar” skall helt enkelt inte tas bokstavligt. Oppositionen såg, precis som alla andra, fortfarande Valdemar som danska rikets konung.

Hur erövringen av Falsterbohus gick till, det vet vi inte. Men när Nyköping Falster ger sig den 15:e augusti. Då ingås ett stillestånd där borgfogden sitter kvar orörd. Och det fram till i maj året därpå. 

Samma avtal ingås för en lång rad andra borgar under ett helt år därefter. Från Nyköping Falster till Kärnan i Helsingborg. 

Hövitsmannen Mogens Mogensen på Falsterbohus var helt enkelt den förste som lämnade över sin borg. Och ändå satt kvar.

Priset som den anfallande staden Danzig behöver betala för att få loss sitt skepp, det skall rimligen ses som en del av efterspelet till det i övrigt okända avtalet om Falsterbo. Där den mer eller mindre fredliga överlåtelsen reglerades.  

Den 18:e juni förklarar borgmästare, rådmän och borgare i Falsterbo att Nikles Holstener från Danzig betalat 20 mark till Mogens Mogensen för sitt skepp, men att det åter beslagtagits. Mogens krävde tydligen mer.

Henrik Lerdam har bekräftat a   tt Mogens Mogensens vapen är en Dues. Och som jag visat på annan plats. Både han och Mogens Munk är nära fränder både till oppositionsledaren Poul Glob och till grevedråparen Niels Ebbesen. 
Mogens Mogensens son Peder tog till och med namnet Glob efter sin hustru. Det är i mina ögon uppenbart att Mogens anslöt sig till jydska oppositionen på försommaren 1368. Och blev nära frände till Poul Glob, den av kung Valdemar mest hatade jyllänningen . 
Att Mogens Munk och hans far Peder Munk senare både undgick Valdemars förföljelse av jyllänningarna, och blev kungens betrodda män. Det handlar som alltid om makt. Det ser vi inte minst genom att Mogens Munk i sitt andra gifte blev gift med en syster till de mäktiga bröderna Thott. Och de var så mäktiga att Valdemar bara måste hålla sig väl med dem. 

Men varför valde jag låta Mogens Mogensen vara tillsatt av oppositionen?
Där fick fiktionen styra lite. Det handlar helt enkelt om att jag ville bygga upp en spännande historia kring min påhittade karaktär Sidsel Stygge. 
Hur som helst. Den 17:e juni då var Mogens knappast trogen mot Valdemar. Då är han, precis som Tuve Galen och Claus Limbek, en upprorsman. Att han tillhörde oppositionens kärna, det kan vi säga med säkerhet då han låter sonen blir gift med Johanne Glob och ta namnet Glob. Och dessutom låter dottern bli svägerska till grevemördarens sondotter Ose.

Mogens Mogensen
Mogens Munk