Pleskows och Swertings:
Hansans mäktiga borgmästarsläkter  

Pleskows har samtidiga borgmästare i Lübeck och Visby. Så även fränderna Swertings.

I Eldskyttens prolog "Flugor" får vi följa Visbys borgmästare Herman Swertings sista dramatiska ögonblick i livet. Han och fler med honom avrättas för förräderi 1342.
Sönerna sätter upp en minnestavla i Vårfrukyrkan, nuvarande domkyrkan. Den äldste styvsonen Henrik van Flanderen, samt sönerna Swertings. En fick namnet Hiddink för att han ärvde namn och förmögenhet efter sin farmor.
Några av sönerna flyttar från Visby. Simon till Lübeck. Greger och Herman till Stralsund.
Simon Swerting blir en viktig fredsförhandlare för Hansan både 1365 och 1370, under sin kusin Jacob Pleskows ledning. Simon ersätter Jacob som Hansans mäktigaste borgmästare 1370.
Greger Swerting utsågs till Hansans borgherre över samtliga erövrade borgar i Skåne vid freden 1370.
Släktskapet går över systrarna Wise, samt syskonen Zobber i två generationer.
Lübecks två mäktiga borgmästare, Jacob Pleskow och Simon Swerting, var båda födda i Visby.
Jacobs son Wilhelm Pleskow blev rådsherre i Visby.
Berättelsen om Simon och Greger Swerting finns i "Sillstryparen."