Inskrift i Fide kyrka 1361

Edes succe(n)se gens cesa
dolens ruit ense
. . .

"Husen satta i brand
folket sörjande nedhugget..."

Resten har raderats som prickarna visar.


Men i Vadstena klosterbibliotek finns hela texten bevarad.

 


Den fullständiga texten blir då såhär:

"Husen satta i brand, folket sörjande nedhugget.
Se en hunds like stormar fram med svärd.
Gotland intas av danskar".

Veta mer...