Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul

Jag har undersökt släkten Bildts äldsta släktled. Det har blivit till en rad rapporter som kan hämtas här. 

Om metoden:
Jag har försökt vrida och vända på det vi vet, eller kan ana, från de få källor vi har. Under undersökningen gång skapat mängder av hypoteser. Jag har helt enkelt försökt lägga de få pusselbitar vi har på så många olika sätt jag bara kunnat komma på. För att sedan gradvis försöka begripa vilka av mina arbetshypoteser som tycks hålla för prövning efter prövning. 
Jag har inte vänt tillbaks till tidigare dokument och rättat det som visat sig vara fel eller orimligt. Utan nöjt mig med att det framgår av senare rapporter.
Rapporterna här nedanför speglar helt enkelt en arbetsprocess.


Till en början beskriver jag Jep Bilde och Per Bilde som bröder. Senare går jag över till att se dem som far och son. Numera ser jag det som så att vi nog har att göra med två Jep. 
Jep Knutsen är troligen far både till Jep Bilde, Per Bilde
och Karen Jepsdater gift Munk av Kovstrup.
Och Per har en son på Öslös som skrivs som Jeip Persen. Så tre generationern av Jep.

Nu har flera andra forskare intresserat sig för mina rapporter. Och även de hamnat i att det har funnits två Jep.
Och fler ur släkten Bildt har kunnat knytas till just Veslösgård (Troels).

Och nu när en närmare studie av gårdarna säger oss att Knut Bilde till Haugaardt är en son till Jep Jepsen Bilde och Anne Viffert och inte till Per Bilde. Då är det en hel del som kan tolkas annorlunda framöver. När jag får tid ...

Det första dokumentet från 2011 skiljer sig en hel del från de senare. Genom att det är övergripande och mycket omfattande. Men också genom att det är kåserande. Jag försöker överblicka ett mycket omfattande material. Ger mig även lov att sprida lite mindre anekdoter. Som t.ex. den om drottning Margretes älskare. En lite rolig skröna, inget annat.
När jag bläddrar tillbaks i dessa tretton arbeten slås jag att jag träffade förvånansvärt rätt i mycket redan i först försöket.  

I Svenska Adelskalender från 2019 erkänns Jep Knutsen Bildes far Knut Knutsen som ättens stamfader. 
Det jag inte hade vågat hoppas på är att det även står att ättens stamfar "synes" vara riddaren Niels Juul (1286). Då över sonsonen Johannes Jensen, hövitsman på Kalundborg. Även om så mycket i mina rapporterna mest bara är svårbevisade hypoteser så har ändå mina resultat i sina huvuddrag erkänts.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rapporter

1: Niels Ebbesen och släkten Bildt/Juul 2011

2: Striden om Stövring och släkten Bildt/Juul 2012

3: Släkten Bildts äldsta generationer 2012

    Bille/Bild/Bildt: Drots Niels Olufsen Biller (Bild) 2013

4a: Från Per Bilde till Knut Jonsen Juul   2013

4b: Från Per Bilde till Knut Jonsen Juul   2014 kortad, källhänvisningar

5: Bildt/Juul; Metod och sammanfattande resultat 2014 uppdaterad

6: Greve Gerts blodsbot och släkten Skobe på Veslös 2014 

7: Från Poul Glob till Per Bilde på Veslös 2014   

8: Jep Bildes morbröder, nyckeln till Veslös och Hassing 2014 

9: Kort Facit 2014 

10: Släkten Bildts äldsta generationer, Rapport rev dec 2016 

11: Släkten Bildts äldsta generationer, Översikt  julen 2016  

12: Avslutande funderingar  jan 2017 

13: Sjörövaren på Trudsholm jan 2017   


Nedanför en tidig beskrivning som jag låter stå kvar.
Obs alltså att vi numera vet att Jep Knutsen är far till Jep Bilde.

1/ Släkten Bildt använder först namnet Bilde i några generationer. Namnet kommer från släkten Bille, som vid denna tid använder både namnen Bilde och Bille i sina sigill. Släktskapet finns genom Jep Knutsen Bilde och hans fränder på Solbjerg/Svanholm (Torbern Bille) och Tomarp (Galen/Stjerne).
2/ Både Jep Knutsen (Bildt) och hans svåger Laurids Axelsen (Thott) kallas för Bilde. Förklaringen är Bilde/Billes på Svanholm.
3/ Släkten använder Juuls enda lilja även efter namnskiftet. En av Jep Knutsens sonsöner, Knut Persen Bilde, tar de tre liljorna i vapnet. De andra fortsätter med en enda lilja. De tre liljorna kommer från släkten Lunge efter att denna släkt dött ut. Namnet Lunge går vidare till en gren av släkten Dyre.
4/ Släkten Bildt och Dyre/Lunge förnyar sina släktband då Blancheflor Lunge (Dyre), dotter till Norges rikes kansler Vincent Lunge, gifter sig med Knut Bildes son Daniel Bilde (Bildt).
5/ Släkten Bildt är en gren av släkten Juul med samma stamfar, riddaren Niels Juul.
6/ Släkten Bildt är nära fränder till ätten Bild på många sätt. Men den ätten har fått sitt ättenamn sent genom Tale Bild, dotter till riddaren Niels Bild (Ulfeldt). Om det finns ett gemensamt ursprung till namnet så finns det genom Billes och drots Niels Biller. 
7/ Det direkta bandet mellan Jon Jonsen (Juul) och Per Bilde (Bildt) går genom Panters Svanholm och Hassinggård, över Skobe/Globs Veslös och Kid/Panters Hegedal, till Cecilie Ufs svärdotter Mette Andersdater Panter på Harebjerg. Och till Per Bilde på Skobe/Globs Veslös och Panter/Broks Hassinggård.

Banden Hegedorpe, Veslös och Svanholm är nyckeln till allt.

Jon Jonson (Juul) har panten i Nebbe av Panters till Hegedorpe /Hegedal och Svanholm. Beate Thott, hustru till Svanholms nye ägare Torbern Bilde/Bille, är syster till Lasse Bilde (Thott). Den Lasse som tvistar med Per Bilde (Juul/Bildt) om arvet efter sin hustru och Pers mor, systrarna Viffert. Torbern Bille och Axel Brok är svågrar genom systrarna Sidsel och Ellen Lunge. Modern till Axel och hans halvbror Mourids Gyldenstierne är en Munk. Den Mourids som är Per Bildes och Karen Jepsdaters förmyndare i tvisten med Lasse Bilde (Thott). Genom Panters och Brok har vi så en direkt väg till Pers ägande av Panter/Broks Hassinggård och Skobe-Globs Veslös.

Den förste som för liljan i vapnet på Veslös är Jeip Persen 12/5 1470. Per Bilde skriver sig till Veslösgård mellan 1482 och -87. Jeip tycks vara Per Bildes son. Mycket rimligt då vi vet att Pers syster Karen Jepsdaters tre barn är födda före 1483, för då är hennes make död sedan en tid. Jeips syskon är Jens, Jörgen, Knud, Torluf och Karine. Det är inte Pers hustru (Hval, kanske Basse) som bor på Hassingård 1553, utan Torluf Bildes hustru Abel Roed
Jeip Persen skriver sig till Öslös öster Veslös, och beseglar för Mourids Gyldenstierne tillsammans med Jes Truelsen (Juul) i Veslösgård. 
1502 pantsätter Mikkel Krabbe på Veslösgård  Öslös socken och by till Mourids. Så Juuls ägande i Skobes Veslös är äldre än Krabbes. 

Per Bilde skriver sig till Veslös 1485 när han vittnar för sin syster Karen Jepsdaters svågers son Cresten Munk (Galskyt/Kaas) av Kovstrup till Haagard, då Cresten ger "min gård i Ty i Hassing hered i Sönderhaa" (söder Veslös) till Karens och Pers "värge" Mourids Gyldenstierne.
Per Bildes och Karen Jepsdaters halvbror är Jens Tomesen (Sehested). 

Mikkel Krabbe är den av Karen Skobes söner som skrivs till Veslösgaard, samtidigt med Per Bilde. Hans bror Mogens Krabbe är gift med Elsebe Lunge. Mogens sålde Hadsten till halvbröderna Mourids Gyldenstierne och Axel Brok. 
Mogens Krabbes svåger Vincent Dyre är gift med Kirsten Lunge. Systrarna Lunge är de sista av sin ätt, så Vincents och Kirstens son tar namnet Lunge. Dennes dotter gifter sig så med Pers sonson Daniel Bilde som övertar Lunges tre liljor i vapnet. 
Mogens Krabbe andre svåger Jep Kruse (även kallad Jesper Krafse) är gift med Karen Lunge. Han är en sonson till Hr Niels Kruse och Tove Hvide, arvinge genom Toves första gifte med Niels Tuesen (Bild) till Nebbegård (som gick till Cecilie Uf). 
(Kruse/Krafse stavas som Crawse, Kragsse, Krase, Krasse, Kraffsae, Krause... Ofta olika i samma handling. Jep Mogensen Kruses och Karen Lunges son Hans Kruse var troligen den som modifierade sin svärmor Anne Presents vapen och tog det som sitt. Anne Presents farmor Karen Bild var dessutom Tove Hvides dotter och Jep Kruses faster. Det snarlika vapnet fick övertas därför att de båda sammangifte ätterna Panter och Present nu dog ut som ätter).

Hr Niels Kruse av Skovbo är den som 1360 får Hvidsten efter Jens Mogensen (Juul), g1 med Marine Andersdater Frost (Lange), g2 med Inger Pedersdater (Kid). Toves barn Bild/Kruse överlåter Nebbegård först till Aage Astradsen (Kid), sedan till Hartvig Limbek och Cecilie Uf (Knut Knutsen Juul/Bildes svärföräldrar). Niels söner ger gods till Mads Nielsen Basse i Beg, dotterson  till Mette Brands (Kid på Hassinggård), beseglat av bl.a. Jep Hegedal (Kid) och hans svåger Jacob Nielsen af Dierby (Skobe) från Veslös (Panters arvingar). Samt Aage Astradsens (Kid) arvinge Niels Hegedal (Kid). 
Jep Kruses/Jesper Krafses bror Mikkel Kruse skriver sig 1430 till Mads Basses Beg, när han vittnar för Jep Hegedal (Kid), tillsammans med Mads svåger Henning Podebusk och Jacob Nielsen (Skobe).
Att banden går tillbaks till Kids och Skobes arv av Panters Vilsted ser vi inte minst av att Tove Hvides brorson Poul Stigsen skriver sig till Vilsted. De Poul gör upp med är just Kids arvinge hr Kristiern Podebusk på Stövring och Mads Basses svärfar hr Hans Podebusk på Bidstrup. Den Mads som möjligen är Per Bildes svärfar.

Tydligaste bilden av släktgruppen får vi kanske 1392 6/4, om arvet efter Niels Eskildsen (Kid) av Tjele. Hans hustru Maren Iversdater (Lykke) är omgift med Johannes Gundesen (Lange) och ger bort Tjeleris. Niels far Eskild Kid var troligen bror till Jens Brands dä och Peder Hegedal. 
Ett vittne är hr Niels Hase, halvbrors son till Jens Brands dy (Kid) och Mette Brands på Hassinggård.
Ett annat vittne är Johannes Kruse, en av Tove Hvides söner, arvinge till Bilds Skovbo, Nebbegård och Mads Basses Beg.
Men det första vittnet är viktigast. Det är Marens bror hr Johannes Lykke. Deras mor var Margrete Poulsdater Glob. En syster till de två var troligen gift med Mogens Munk innan han blev gift med Kirsten Pedersdater Thott (som gav Ellinge vidare). Så mormodern  till halvbröderna Mourids Gyldenstierne och Axel Broks är kanske en Lykke och inte en Thott. 
Kristine Lykke, en faster till syskonen Lykke,  blev gift med Jon Bille af Solbjerg. En av fostersönerna var ärkebiskop Peder Lykke (Bille).  En av Jon Billes sonsöner får även han namnet Peder Lykke. Peder är bror till den Torbern Bille som köper loss Panters Svanholm. 

En brorsdotter till Margrete Poulsdater Glob, Margrete Nielsdater Glob, blir gift Skobe och mor till Niels/Jesse Glob (Skobe) till Veslös och hr Mogens Skobe. 
Jesse/Niels Glob på Veslös gift med dotter till Iver Nielsen Rosenkrands (Kids frände), får tre söner och Johanne Skobe till Veslös, gift Due. Sonen Mogens Skobe får dottern Karen som blir gift Krabbe. Mogens två bröder Jacob Nielsen i Dierby och Jon Nielsen ärver gårdarna under Panters Vilsted tillsammans med Jep Hegedal (Kid) och Lille Aage (Kid, Nebbegård). Över Gunner Jakobsen (Lange). Panterna i Vilsteds gårdar fick Gunner i en rad brev mellan 1345 och 1365, beseglat av bl.a. Poul Glob.

Genom Svanholm, Vilsted, Nebbegård, Veslös och Hassinggård har vi så direkta band från Knut Knutsen, till Knuts sonson Per Bilde; som övertar just Veslös och Hassinggård. Band som över Kruses dessutom visar att Knut Knutsen är nära frände till Jens Mogensen (Juul) i Hvidsten, Jon Jonsens brorson.

Per Bilde för både dubbla spegelvända liljan i vapnet och släktnamnet. Det gör han 24/4 1497 och han skriver sig då till Veslös, samtidigt med Mikkel Krabbe (1481, 1512). Hans vapen är densamma som släkten Juuls. Dvs liljornas övre och undre halvor är identisk. Hans far Jep Knutsen för inget släktnamn då när han 3/2 1427 beseglar för sin mormor Cecilie Uf. Här använder Jep en enkel lilja (se nedan). I arvet efter hans hustru kallas han för Jep Bilde.

En av Pers tre söner, Knut Bilde, är den förste som för tre liljor i vapnet. Det gör han 1552 tydligen efter att ha fått lov av de sex sista av ätten Lunge. De två systrar; Sidsel gift med Torbern Bilde (Bille) och Ellen gift med Axel Brok. Och deras fyra brorsdöttrar gifta med Jep Kruse arvinge till Nebbegård och Beg, Mogens Krabbe på Veslös, Axel Brahe samt Vincent Iversen Dyre.
Som man kan se av Knuts sigill så är de tre liljorna till en början de dubbla spegelvända liljor och inte den enklare varianten. 

 


Juul

Bildt

Lunge

 

Dyre

 

Bildt/Juuls släkttavla: (Klicka för större bild).
PS Nu vet vi alltså att släkten Bildt går över Jep Jepsen Bilde och inte dennes bror Per Bilde.

Jep Knutsen 1427: (Klicka för större bild).