Trakten av Randers - Viborg.

Med Gudenå från Randers mot Silkeborg, Nörreå mor Viborg och Lilleå ner mot Århus.

 

Danmark under Valdemar Sejr.
Fram till nederlaget vid Bornhoved 1227.

1200-talet var Danmarks och Gotlands storhetstid. Valdemars mor var Sofie av Novgorod/Minsk.

Det Danmark som tillhörde Valdemar Atterdag vid trontillträdelsen 1340, efter Niels Ebbesens dråp på greve Gert,  var bara Jyllands nordspets nord Limfjorden.

 

..

Kartan visar Danmarks storlek vid Valdemar Atterdags död.

Södra Sönderjylland mellan Flensborg och Rendsborg var omstritt.

Gotland troligen under självstyre då. 

Estland sålt till Tyska orden för att kunna lösa ut pantherrar.

Den största Europeiska borgen norr om Coucy i norra Frankrike var biskopsborgen Hammershus på Bornholm.

Under drottning Margretes tid måste hundratals privata småborgar i stil med Valdemar Sappis Arnsholm rivas.

 

 

Strands (Nordstrands) storlek ca 1650 efter ännu en stormflod.

Man kan se den dränkta staden Rungholts namn utskrivet i bukten.

Efter flera stormfloder blev ön delad i Nordstrand och Pelworm.

Se: Rungholt - die versunkene Stadt 

 

 

 

                                   Strand idag i Google Maps.

Rungholt på karta från 1636.
Troligen en återgivning från en karta gjord före 1362.

Socknarnas storlek.
Säger mycket om var folk bodde på 1300-talet.

Karta från 
Historisk-Geografisk Atlas 2008

Denna och nästa karta till låns av en av bokens författare Johnny G. Jakobsen.

 

 

 

 

Socknarnas skulder.

Den här kartan ger en rimligare bild av Sönderjylland och Vardeområdet (Esbjerg).

 

 

Danevirke byggdes av de olika landsdelarna. Sönderjylland höll med maten. Renoverades på 1200-talet sista gången.

                              

 

Staden Aabenrå dyker
också upp i boken.
Såg ut ungefär så här enligt
Museum Sønderjylland.