Niels Ebbesens borg!?

En idéskitse jeg har lavet ud fra et satellitbillede (se nederst). ©
Kort og flere billeder nederst.

Kællinghøl borg ligger ved Gudenå, midt imellem Randers og Viborg. Den første ejer som kan tilskrives borgen er Niels Ebbesens brorsøn hr Ove Hase den yngre
Gift med Elne Pallesdater.
(marsk Palne Jonsen Munks dotter,
alt. Taa-Skytte, DAA 1921 s564).

Vi ved at Ove Hase har ejet borgen fordi hans svigersøn hr Jørgen Rud, gift med Ingeborg Hase, har del i borgen. 

Borgen er tydeligvis blevet brugt til at kontrollere på Gudenå.

Ove Hase fik sin morfars navn. På mødrene side har han arveret over Gaasetofte på Sjælland. Hans fædrene arv er efter alt at dømme Kællinghøl.

Niels Ebbesens slegt på Kællinghøl!

Antageligt ejedes borgen i fællesskab af de fem Ebbesenbrødre; Niels, Esge Krook, Strange, Elef og Ebbe, som det var almindeligt på denne tid inden man gik væk fra hovedgårdssystemet til fordel for mindre enheder omkring år 1380.
Det er muligt, at det var netop Niels Ebbesen som styrede på Kællinghøl. Også den mindre borg Nørringris kan have været hans, dog som tjenesteborg for biskop Sven i Århus.

De to riddare Ove Hase den yngre (Aage/Agge/Awe) og Elef Elefsen er begge ejer til borgen Dyrnæs i Julsø, en af Silkeborgsøerne. De er fætre, og ikke brødre, til trods for at Oves enke Eline udtrykkeligt kalder dem begge for svoger. Også historikeren Thiset mente at Elef Elefsen og Ove Hase næppe var brødre, fordi de ikke noteres som sådanne i et senere dokument fra 29/1 1403. Det afgørende er, at Mogens Hase år 1376 kalder sig Ebbesen i sit sejl. Det fortæller os, at Ove og Mogens er brødre, og Elef deres fætter. Men det er bemærkelsesværdigt at Mogens våben er delt på skrå og ikke tværs.
Ebbe Ebbesen og Elev Ebbesen hed de to brødre, som døde sammen med Niels udenfor Skanderborg 2/11 1340. De to overlevende brødre var hr.Strange Ebbesen og hr Esge Ebbesen Krook. Strange var en stor panthaver på Mors 1340. Esge blev ridder, rigsråd og høvedsmand i Randers (21/6 1364).

Hr Elef Elefsen er gift med en søster til den hr. Erik Nielsen Gyldenstjerne, som i 1446 får pant i Gaasetofte. Kællinghøl bliver i slægten Bild/Strangesen frem til 1501, hvor Oves sønnesøns søn Elef Hase sælger sin del til hr. Erik Ottesen Rosenkrands g. Gyldenstjerne. Hr Erik ejede over 800 gårde, bl.a. Skjern og Bidstrup. Slægten Rud bibeholder deres del i borgen.

Niels Ebbesens søn - arving til Stenalt

Også borgen Stenalt øst for Randers, midt imellem Munks Holbek og Broks Estrup, ejedes af slægten. Bo Leigel (Bild) af Stenalt dør barnløs. Borgen gives i 1375 i arv til Peder Nielsen og hans kusine Mette Strangesen (Bild). Mette og hendes mand Jens Muus overtager borgen. En af sønnerne hed Tage Muus. Formentlig fordi Peters bror Tage Nielsen også ejede en del af Stenalt. Tage Muus giftede sig ind i en anden gren af Bildslægten gennem Marine Uf. Marines mor var søster til ærkebiskop Niels Jensen. Deres farfar var drots Niels Olufsen (Bild).

Elef Elefsen ejede en lang række borge ved Gudenå...

Vi finder ikke kun Elef Elefsen (Bild) på de store borge Kællinghøl og Dyrnæs. År 1404 ejer han desuden den lille borg Stærkær på den anden bred af Gudeå, en smule vest for Kællinghøl. I 1419 er en af de andre delejere Peder Lykke (Munk, g. Skram og Bild, mor Lykke med Møllehjulet). Hans mors brorsøn Jesse/Hans Lykke (Møllehjul, mor Margrete Glob) er gift med Hases frænde Catrine Jensdater Rud.
Elef ejede også Brendegård i Borre, i den sydlige ende af Tange sø, som han sælger 1407. Måske er det denne gård, som har givet navn til Johannes Brands (Kid) og hans søn på Ulstrup? Hvor Borre å løber ud i Gudenåen, lå den lille borg Illensborg, sandsynligvis var den underlagt Elefs Brendegård.
Tange borg lå i den nordlige ende af Tange sø, en smule vest Kællinghøl og Stærkær. I dag er den oversvømmet af søen. I 1407 var den ejet af Niels Pedersen Galskyt. (Niels mor er søster til Sven Ferke. Ferkesøskendes mor var Inge Frost. Inge er sandsyneligvis søster til Jens Frost, Niels Ebbesens sønnesøn – barn af Peder Nielsen (Bild) og Elisabeth Esgesdater Frost (Lange)).
Det forekommer, at de indgiftede slægter Bild/Hase/Galskyt/Kid kontrollerede Gudenå hele vejen op til Skanderborg.
Og også Bidstrup og N
ørringris efter Lilleå.
Eftersom svigersønnerne til Kristiern Vendelbo og Eline Bugge på Skjern, er Jens Brands den yngres arvinger, så kan vi vist også medregne slægten Vendelbo på Skjern borg ved Nørreå som medlemmer af slægten (Nørreå kaldtes dengang for Skjern å).


Niels Ebbesens svoger Ove Hase - dræbt med greven

Ove Hase den ældre kaldes for svoger til Niels Ebbesen. Men han er svoger i en anden betydning, end ordet bruges i dag: Ove var svigerfar til Niels’ bror Ebbe Ebbesen.

Ove Hase den ældre skal have været i grev Johans tjeneste, antageligt som en af de tre fogeder på Skanderborg, den eneste borg som greve Johan (halvbror til kong Kristoffer) havde i Jylland. Oves tjenesteborg kan have været Dyrnæs, da borgen ligger indenfor Skanderborgs område. I henhold til en aftale mellem fætrene greve Johan og greve Gert, så var Skanderborg en åben borg også for Gert. Johans tre borgfogeder på Skanderborg skulle ifølge denne aftale også godkendes af greve Gert.

Ove Hase bliver dræbt af Niels Ebbesen, eller hans mænd, under togtet ind i Randers 1/4 1340, hvor Niels halshuggede greve Gert over sengestolpen.

Måske var det sådan, at Niels brugte sin brors svigerfar til at komme tæt på greven?

Oves bror Peder Hase er gift med Margrete/Mette Galskyt. Hende finder vi omgift med Johannes Brands af slægten KidKællinghøls naboborg Ulstrup, en smule mod øst af Gudenå. Niels Ebbesen er 28/3 1338 brevfremviser for Margrete Galskyts bror Niels Odder, fra Odsgård i Vinkel en smule mod nordvest. Margretes og Niels’ bror Peder Jensen (Daa?) er tilskrevet Bidstrup. Peder Daa er arving til Stygges Tåsinge efter Hamund Litles enke Ingeborg, sammen med Esge Brok. Bidstrup bliver formodentlig Peders arv efter Anders Pedersen Stygge (Granlev). Esge Broks søster Johanne Brok bor på (Gl.) Estrup. Hendes son Jens Andersen tager sit mødrende navn Brok og bliver rigets drots.

Den Peder Kid som fejder med Niels Ebbesens sønner Tage og Peder, er temmelig sikkert søn til en af halvsøskendene Kid/Hase fra Ulstrup. Formodentlig af søskendene Hases halvbror Jens Brands den yngre. Det er vist ham som kalder sig Peder Branthae, da han i 1378 står på den lange liste af 44 riddere og 88 væbnere, midt imellem Esger Brok og Trugot Haas. Dette bestyrkes af at vi ser, at Peders søn Jens Kid arver hr. Niels Pedersen Gyldenstierne i 1456. Det er hr. Niels’ faster som er gift med hr. Elef Elefsen (Bild). Borgherrerne ved de vigtige transportruter Gudenå, Nørreå og Lilleå sandelig tæt sammengiftede. 

Katrine Jakobsdater, søsteren til Niels Pedersens mor Anne Jakobsdater, er gift med hr. Johannes Limbek, til Trøjborg (Tønder) og Søgård (Flensborg), ham som betalar greve Gerts mandebod før Niels Ebbesens sønner i 1351. Søstrene Katrine og Anne Jakobsdater (Lange/Frost) kommer fra Roost, som ligger mellem Tønder og Ribe i Sønderjylland. Svend Jensen Skobe, en af de andre som fejder med Niels Ebbesens sønner, er sønnesøn til Johannes Limbeks datter. Den tredje, Jens Hval, er svigersøn til Johannes Brands og Mette Galskyts datter Mette Brands (Kid) fra Ulstrup og hr. Torluf Pedersen. Brevfremviser er bl.a. Elef Elefsen (Hase/Bild). En af vidnerne er Elefs og Johannes Limbeks svoger hr. Peder Nielsen Gyldenstjerne, gift med Anne Jakobsdater fra Roost og bror til den hr. Erik Nielsen som i 1446 fik pant i Gaasetofte. Hr. Johannes Limbeks mor er søster til brødrene Nielsens farfar.

Mette og Torluf på Hassing Hovgård ved Ålborg, er på en måde forfædre til slægten Bildt, for godset og navnet Torluf finder vi hurtigt i slægten. Sveriges udenrigsminister Carl Bildt er en efterkommer. Slægten Bildt hører sammen med slægten Juul med en lilje i våbenet, som udspringer fra Bildtslægten. Der kommer føsrt tre liljer i slægtsvåbenet med Knud Jepsen Bildt i 1552.


Var det Kællinghøls tur at blive belejret af greve Gert?

Munks Holbæk, Broks (Gl.) Estrup, Panters Clausholm og Vendelbos Skjern blev alle erobret af greve Gert lige inden hans død. Det ved vi, fordi de blev tilbageleveret af grevens sønner - undtaget Skjern, som blev tilbageerobret af Niels Ebbesen og hans mænd ca. en måned efter drabet.
Skjern borg ligger altså ikke langt mod vest, som man plejer at sige!
(Se KUML 2010 s 179 - 211, samt s 129 - 177, Jysk Arkæologisk Selskab).
Med de vigtigste borge øst og nord for Kællinghøl erobret af greven, var det tid for belejring af Ulstrup og Kællinghøl. Men så blev greven syg...
Var det helt enkelt sådan, at Niels og hans mænd bestemte sig for at komme en belejring i forkøbet?
Fordi de vidste at grevens lejehær var en overmægtig fjende, som de vidste, at de ikke kunne besejre? Det havde oprørerne allerede fået lært sig ved Holbæk, Estrup, Clausholm og Skjern...

Rigets mægtigste drotser kom i lang tid fra de af greve Gert erobrede borge omkring Randers. Peder Vendelbo fra Skjern. Henning Podebusk overtager Skjern og Bidstrup gennem indgiftning. I en tid afløses Henning af Jens Andersen Brok fra Estrup, for atter at vende tilbage som drots. En anden drots, som kun kendes ved fornavn, udses efter Henning. Men han nævnes kun i et ubetydeligt dokument. Så rigsforstanderen og drotsen Henning Podebusk er den sidste i en lang række af mægtige drotser. Dem som regerede i kongens sted, når denne var fraværende.

Nederst: Kort, satellitbillede og tegning
Billede og tegning har jeg fået af Viborgs arkæologer. Tak!
Galskyts Odsgård
ligger mellem Kællinghøl og Taphede – der hvor Valdemar Atterdags bror hertug Otto led nederlag mod greven.
Rønge hule og Hegeby på kortet er vigtige steder i min bog.


Satellitbillede (nord opad).
Den lille holm er delvist gravet væk. Formodentlig er den brugt til udfyldning i nyere tid. I den store holm er rester af en kælder af røde og gule tegl. Huset har nok fandtes på den nyere borg Høllingholm.   Ældre tegning set fra nord af Christian Meilskov i 1940erne.

Obs! Resultatet af min forskning må ikke publiceres uden min godkendelse!
Men mest fordi jeg er nysgerrig, så bare spørg
...! ;-} ©

Kan bruges frit af Randers og Viborg kommuner!