Koggen Tvekampen av Elbogen när skeppet ägdes av Fotevikens Museum. 
Idag finns det i Västerås.

 

 

 Agnete och Sophie, 
 Middelaldercentrets skepp

 

  Kontakt:
  anders@eldskytten.se